Nawigacja

Konkursy historyczne

Szkolenie dla nauczycieli ZMAGANIA O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI DO LISTOPADA 1918 R. ORAZ BUDOWA STRUKTUR PAŃSTWA I WOJNY O GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ

Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają w roku szkolnym 2018/2019 do udziału w drugiej części szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, realizowanym w kilkunastu miastach Polski.

Dwuletni cykl realizowany od roku szkolnego 2017/2018 nosi tytuł „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”. Celem drugiej części seminariów, która będzie przeprowadzona w tym roku szkolnym, jest przedstawienie historii walk o niepodległość Polski od konfederacji barskiej po odzyskanie niepodległości w 1918 roku, walk o granice państwa polskiego oraz kształtowania się struktur Rzeczypospolitej.

Każdy z tematów będzie realizowany podczas dwóch spotkań z nauczycielami, składających się z wykładu, warsztatów metodycznych oraz elementu multimedialnego. Po zakończeniu cyklu szkoleniowego wszyscy uczestnicy, którzy będą obecni na spotkaniach oraz przedstawią wymagane wyniki swojej pracy w szkołach otrzymają stosowne certyfikaty podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie skanu wypełnionej elektronicznie karty zgłoszenia, wraz z wymaganymi podpisami i pieczęciami placówki, na adres ewelina.malachowska@ipn.gov.pl do dnia 11 stycznia 2019 r. Każde zgłoszenie będzie potwierdzane zwrotną wiadomością e-mail.

Ilość zgłoszeń ograniczona - maksymalnie 80 osób.

 

do góry