Nawigacja

Konkursy historyczne

II Regionalny Konkurs Historyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Zbudowałem pomnik trwalszy od spiżu...” (Horacy). Mój kandydat na cokół pamięci – zbiorowy lub indywidualny bohater przeszłości 1939–1989” (2005/2006)

Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było zainteresowanie młodego pokolenia lokalną historią i zachęcenie do upamiętniania przeszłości, a także kształcenie umiejętności pozyskiwania nowych źródeł historycznych, krytycznego ich analizowania oraz wykorzystywania w swojej pracy.
Tematem konkursu były zagadnienia związane z postawami, miejscami pamięci narodowej – indywidualne lub zbiorowe losy mieszkańców województwa śląskiego na tle przeobrażeń politycznych i społecznych w latach 1939-1989.
Komisja konkursowa w składzie: Adam Dziurok – przewodniczący, Andrzej Sznajder – członek komisji oraz Kornelia Banaś – sekretarz komisji na posiedzeniu dnia 30 marca 2006 r. przyznała:
  • I nagrodę – Katarzynie Baranowskiej, uczennicy III LO im. S. Batorego w Chorzowie za pracę „Wychowani na placu krwi – pacyfikacja kopalni »Wujek« oczami dzieci”
  • II nagrodę – Tomaszowi Gałachowi, uczniowi IV LO im. B. Chrobrego w Bytomiu za pracę „»Polska bez ofiar nigdy nie powstanie…« – o harcerzu Jerzym Lisie”
  • III nagrodę – Monice Michalskiej, uczennicy III LO im. S. Batorego w Chorzowie za pracę „»Być pokonanym i nie ulec to zwycięstwo« – losy Janusza Kirkowskiego”
Wyróżnienia przyznano:
  • Annie Czarnowskiej, uczennicy IV LO im. B. Chrobrego w Bytomiu za pracę „Padli czarni wpół biegu, lecz rozkwitli na śniegu w sztandar nasz – krew i biel”
  • Markowi Pietrydze, uczniowi Gimnazjum im. o. L. Wrodarczyka z Radzionkowa, za pracę „»... ja bym tak chciał, żeby moje życie przyczyniło się do wzmocnienia Królestwa Bożego«. O. Ludwik Wrodarczyk OMI – bohater życia i śmierci”
  • Annie Ochojskiej, uczennicy Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Tarnowskich Górach za pracę „Wspomnienie o moim pradziadku”
do góry