Nawigacja

Edukacja – Katowice

Wyjazdy studyjne

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRS w Radzionkowie

Siedemdziesiąta rocznica wywózek Górnoślązaków do ZSRS w 1945 r. jest szczególną okazją do zapoznania młodego pokolenia z tym tragicznym w dziejach Górnego Śląska wydarzeniem. Pobyt w CDD w Radzionkowie rozpoczyna się od zajęć poświęconych problematyce deportacji mieszkańców Górnego Śląska (2 godziny lekcyjne) oraz zwiedzania ekspozycji (1 godzina zegarowa).

Koordynator: dr Kornelia Banaś, kornerlia.banas@ipn.gov.pl, 32 207 07 14

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w Radzionkowie

 

Fortyfikacje obronne na Górnym Śląsku

Autokarowe zwiedzanie wybranych obiektów fortyfikacji obronnych z 1939 r., poznanie planów obronnych Polski z 1939 r. Zajęcia organizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.

Koordynator: dr Kornelia Banaś, kornerlia.banas@ipn.gov.pl, 32 207 07 14

 

Sanktuarium w Piekarach Śląskich w 90-letniej historii diecezji katowickiej

Zajęcia przygotowujące uczniów do zwiedzania sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich poświęcone wpływowi sytuacji społeczno-politycznej na jego funkcjonowanie w latach 1925-2015, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945–1989, w tym 1966 r. W ramach wizyty: zwiedzanie muzeum oraz obiektów z przewodnikiem sanktuaryjnym.

Koordynator: dr Kornelia Banaś, kornerlia.banas@ipn.gov.pl, 32 207 07 14

do góry