Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego Piotra Płaczka

Orzeczeniem z dnia 25 października 2019 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację obrońcy i utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie lustracyjnej Piotra Płaczka.

W prawomocnym już orzeczeniu Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał za niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne złożone przez Piotra Płaczka i orzekł wobec niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 i 61„ustawy lustracyjnej” - na okres 5 lat oraz obciążył kosztami postępowania.

Piotr Płaczek oświadczenie lustracyjne składał w związku z pełnieniem funkcji publicznej notariusza, natomiast jego współpraca z SB w charakterze tajnego współpracownika o pseudonimie „Irek” miała miejsce w latach osiemdziesiątych, gdy pracował w Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego „Prodryn” w Katowicach.

Katowice, 28 października 2019 r.

prokurator Andrzej Majcher

Naczelnik

Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach

do góry