Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego Jacka Jasiewicza

Orzeczeniem z dnia 14 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach częściowo zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie lustracyjnej Jacka Jasiewicza w zakresie kosztów postępowania.

W prawomocnym już orzeczeniu Sąd Okręgowy w Katowicach uznał za niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne złożone przez Jacka Jasiewicza i orzekł wobec niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 i 61 ustawy lustracyjnej - na okres 3 lat. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił apelacji prokuratora w zakresie podniesienia okresu trwania zakazów, natomiast częściowo uwzględnił apelację co do obciążenia lustrowanego kosztami postępowania – ostatecznie obciążając go kosztami w kwocie 500 zł.

Współpraca lustrowanego ze Służbą Bezpieczeństwa miała miejsce w latach 1974-1978 i polegała na pomocnictwie w operacyjnym zdobywaniu przez Służbę Bezpieczeństwa informacji poprzez odpłatne umożliwianie funkcjonariuszom korzystania z mieszkania w Bytomiu jako Lokalu Kontaktowego o kryptonimie „Babcia” - do odbywania spotkań z tajnymi współpracownikami.

Jacek Jasiewicz oświadczenie lustracyjne składał w 2008 roku jako radca prawny.

Katowice, 14 czerwca 2019 r.

prokurator Andrzej Majcher

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach

do góry