Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie uznające za niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne Jadwigi Olejowskiej-Gojny

Orzeczeniem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15 marca 2018 r. uznano, że Jadwiga Olejowska-Gojny złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. 

Wobec lustrowanej orzeczono utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzeczono zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 i 61 „ustawy lustracyjnej” - na okres 3 lat.

Jadwiga Olejowska-Gojny składała oświadczenie lustracyjne w związku z kandydowaniem do pełnienia funkcji publicznej radnej.

Żadna ze stron nie złożyła w ustawowym terminie apelacji, wobec czego powyższe orzeczenie jest już prawomocne.

 

Katowice, 4 czerwca 2018 r.

prokurator Andrzej Majcher

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach

do góry