Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie uznające za niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne Włodzimierza Kulisza

Orzeczeniem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 8 marca 2018 r. uznano, że Włodzimierz Kulisz złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. 

Sprawa była precedensowa z uwagi na to, że według dokumentacji ewidencyjnej teczka pracy i teczka personalna TW „Karbon” (pod tym pseudonimem występował Włodzimierz Kulisz) zostały zniszczone w dniu 1 lutego 1990 r. po zdjęciu TW z ewidencji operacyjnej.

W 2017 roku pracownicy Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach ze znajdujących się nadal w ich zasobie tysięcy zniszczonych dokumentów z tzw. worów ewakuacyjnych odzyskali część dokumentów z teczek TW „Karbon” – kilka kart zachowało się w całości, a kilka we fragmentach. Dokumenty te, wraz z pozostałym materiałem dowodowym, pozwoliły na udowodnienie lustrowanemu faktu jego współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa – wbrew jego linii obrony.

Wobec lustrowanego orzeczono utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 i 61 „ustawy lustracyjnej” – na okres 5 lat.

Włodzimierz Kulisz składał oświadczenie lustracyjne w związku z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.

Orzeczenie jest prawomocne, gdyż żadna ze stron nie złożyła apelacji.

Katowice, 23 kwietnia 2018 r.

prokurator Andrzej Majcher
Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach

 

 

 

 

do góry