Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie uznające za niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne Pawła Knesza

Orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 lipca 2017 r. utrzymano w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 10 kwietnia 2017 r. uznające, iż Paweł Knesz złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. 

Wobec lustrowanego orzeczono utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 „ustawy lustracyjnej” – na okres 3 lat.

Paweł Knesz składał oświadczenie lustracyjne w związku z kandydowaniem na radnego.

Orzeczenie jest prawomocne.

 

Katowice, 11 września 2017 r.

prokurator Andrzej Majcher

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach

 

do góry