Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie uznające, że Waldemar Mróz złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Orzeczeniem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 19.05.2017 r., sygnatura IV K 200/16, uznano, iż Waldemar Mróz złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne w związku z kandydowaniem na radnego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Wobec Waldemara Mroza orzeczono utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej, na okres 3 lat.

Orzeczenie jest prawomocne – lustrowany nie złożył apelacji.

Katowice, 20 lipca 2017 r.

prokurator Andrzej Majcher
Naczelnik OBL w Katowicach

do góry