Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego Andrzeja Chałupnika

Sąd Okręgowy w Katowicach orzeczeniem z dnia 6 maja 2014 r. uznał niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Andrzeja Chałupnika.

Andrzej Chałupnik w oświadczeniu lustracyjnym nie przyznał się do współpracy z organem bezpieczeństwa państwa, jakim była w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 „ustawy lustracyjnej" Wojskowa Służba Wewnętrzna. Materiał dowodowy zebrany w sprawie wykazał natomiast, iż wymieniony w okresie od czerwca 1970 r. do marca 1972 r. był świadomym i tajnym współpracownikiem WSW o pseudonimie „Kaktus".

Sąd orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 „ustawy lustracyjnej" – na okres 3 lat.

Andrzej Chałupnik oświadczenie lustracyjne składał jako kandydat na radnego Rady Miasta w Żywcu. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Katowice, 7 maja 2014 r.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
prokurator Andrzej Majcher

do góry