Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie o uznaniu, że Jerzy Socha złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

W dniu 30 kwietnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał orzeczenie utrzymujące w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 23 grudnia 2013 r. uznające, że Jerzy Socha, pełniący funkcję publiczną wójta gminy Konopiska, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym nie przyznał się do współpracy z organami bezpieczeństwa państwa.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił żadnej ze złożonych apelacji: lustrowanego domagającego się uchylenia orzeczenia ani prokuratora OBL, domagającego się podwyższenia orzeczonych zakazów.

Ostatecznie prawomocne są orzeczone przez Sąd Okręgowy w Gliwicach wobec Jerzego Sochy utrata prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej – na okres 3 lat.

Katowice, dnia 5 maja 2014 r.

Naczelnik 
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
prokurator Andrzej Majcher

do góry