Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczące Bernarda Białka

Sąd Apelacyjny w Katowicach prawomocnym orzeczeniem z dnia 24 kwietnia  2014 r. utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2 grudnia 2013 r. o zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez radcę prawnego Bernarda Białka. Zgodnie ze stanowiskiem sądu kontakty Bernarda Białka  z SB i przekazywanie informacji nie wyczerpywały ustawowych znamion współpracy z organami bezpieczeństwa, lecz były jej pozorowaniem.

Katowice, 29 kwietnia 2014 r.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
prokurator Andrzej Majcher

do góry