Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie o uznaniu, że Leon Praszelik złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Orzeczeniem z dnia 30 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał, że Leon Praszelik, który oświadczenie lustracyjne składał z tytułu pełnienia funkcji publicznej radcy prawnego, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym nie przyznał się do współpracy z organami bezpieczeństwa państwa.

Jak ustalono, Leon Praszelik w latach 1985–1986 udostępnił Służbie Bezpieczeństwa – WUSW w Katowicach będące w jego dyspozycji mieszkanie przebywającego za granicą brata na potrzeby lokalu kontaktowego, co stanowiło pomoc przy operacyjnym zdobywaniu informacji.

Sąd orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej, na okres 3 lat.

Katowice, dnia 07 stycznia 2014 r.

Naczelnik 
Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach
prokurator Andrzej Majcher

do góry