Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie o uznaniu, że Jerzy Socha złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Orzeczeniem z dnia 23 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał, że Jerzy Socha, pełniący funkcję publiczną wójta gminy Konopiska, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym nie przyznał się do współpracy z organami bezpieczeństwa państwa. Jak ustalono, Jerzy Socha był w okresie od grudnia 1984 r. do maja 1988 r. tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa – Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Częstochowie o pseudonimie „Brat".

Sąd orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej, na okres 3 lat.

Katowice, dnia 07 stycznia 2014 r.

Naczelnik 
Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach
prokurator Andrzej Majcher

do góry