Nawigacja

Publikacje zwarte

Polscy uchodźcy w Rumunii 1939–1947. Dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii / Refugiaţii polonezi în România 1939–1947. Documente din Arhivele Naţionale ale României, t. 1, cz. 1 i 2

Polscy uchodźcy w Rumunii 1939–1947. Dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii / Refugiaţii polonezi în România 1939–1947. Documente din Arhivele Naţionale ale României,  t. 1, cz. 1 i 2, Warszawa–Bukareszt 2013, 1576 s. + 30 s. wkł. ilustr. w cz. 1

Niniejsza publikacja zawiera dokumenty, dotyczące obywateli II Rzeczpospolitej, którzy znaleźli się na terytorium Rumunii w wyniku agresji Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku, wytworzone przez rumuńską administrację państwową, armię, policję i służby specjalne w latach 1939–1947.

Volumul cuprinde documente referitoare la cetăţenii celei de-a II-a Republici Polone, care au ajuns pe teritoriul României în urma agresiunii Germaniei şi URSS asupra Poloniei, în septembrie 1939. Documentele au fost elaborate de administraţia de stat, de armată, poliţie şi serviciile speciale româneşti, în perioada 1939–1947.

Wydanie dwujęzyczne.

do góry