Nawigacja

Publikacje zwarte

Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku

Marcin Majewski, Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Warszawa 2011, 255 s. + 16 s. zdj. (seria „Monografie”, t. 75)

Publikacja omawia działania bojowe Kresowej Brygady Kawalerii w kampanii 1939 r. od koncentracji wielkiej jednostki nad Wartą w rejonie Szadka po odwrót na Górę Kalwarię i Warszawę bez łączności z dowództwem armii „Łódź” czy też Grupy Operacyjnej gen. Franciszka Dindorfa-Ankowicza. W trakcie odwrotu i potęgującego się chaosu na wrześniowych drogach brygada rozpadła się na kilka grup, które na własną rękę usiłowały osiągnąć Warszawę, a potem walczyły w rejonie Otwocka. Inne grupy zostały otoczone przez Niemców pod Osuchowem i Psarami. Następnie Kresowa BK do końca kampanii walczyła w Grupie Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa. Resztki brygady kapitulowały nad Sanem na przełomie września i października zarówno przed Niemcami, jak i Sowietami.

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. W przeddzień wybuchu wojny

Utworzenie brygady
Pułki i dywizjon artylerii konnej
Mobilizacja
Etaty, uzbrojenie i wyposażenie
Zadania w ramach Armii „Prusy” i Armii „Łódź”

2. W Grupie Operacyjnej gen. Franciszka Dindorfa-Ankowicza

Transport na miejsce koncentracji
Rozładunek oddziałów
Zadania dla Kresowej BK
Działania pod Błaszkami
Odwołanie płk. Hanki-Kuleszy
Wyznaczenie na dowódcę płk. Grobickiego
Sytuacja brygady w dniu 4 września

3. W odwrocie

Decyzja o odwrocie. Osłona 10. DP
Utrata łączności przez płk. Grobickiego 
Rozkaz dowódcy GO „Piotrków” gen. Thommée
Losy grupy ppłk. Mossora
Działania grupy płk. Płonki
Rozpad dywizjonu artylerii konnej
Losy pozostałych oddziałów brygady

4. Koncentracja pod Warszawą i odmarsz na Lubelszczyznę

Zgrupowanie oddziałów w rejonie Otwocka
Próby likwidacji przyczółka pod Górą Kalwarią
W składzie GO Kawalerii gen. Andersa
Marsz na Garwolin
Rozwiązanie brygady
Utworzenie Kresowej BK II
Grupa Kawalerii „Chełm”
1. pułk kawalerii KOP
Pododdziały 13. dywizjonu artylerii konnej i 6. pułku strzelców konnych

5. Ośrodek Zapasowy Kresowej Brygady Kawalerii

Przewidywane zadania
Formowanie szwadronów
Utworzenie dywizjonu rozpoznawczego
Bój o Zboiska
W ramach Grupy „Żółkiew” 

Zakończenie
Biogramy. Kadra dowódcza (sierpień–wrzesień 1939 r.)
Aneks

Struktura organizacyjna Kresowej Brygady Kawalerii (31 sierpnia 1939 r.)
Obsada personalna Kresowej Brygady Kawalerii

Wykaz skrótów
Wykaz map
Bibliografia
Indeks nazwisk i pseudonimów
Indeks geograficzny

do góry