Nawigacja

Publikacje zwarte

Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, t. 3: Działalność w latach 1959–1966

Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, t. 3: Działalność w latach 1959–1966, wybór dokumentów Witold Bagieński, Franciszek Dąbrowski, Franciszek Gryciuk, opracowanie Witold Bagieński, Agnieszka Chrzanowska, Franciszek Dąbrowski, Franciszek Gryciuk, Bogusław Kopka, Sławomir Mańko, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Paweł Popiel, Warszawa-Łódź 2010, 888 s.

Stanisław Mikołajczyk był przywódcą jedynego masowego ruchu sprzeciwu wobec komunistycznej dyktatury w Polsce w latach, które nastąpiły bezpośrednio po zakończeniu wojny. Polskie Stronnictwo Ludowe i jego prezes dawali Polakom nadzieję na zbudowanie trwałej demokracji, odpowiadającej aspiracjom i dążeniom większości obywateli.

Przekazywany czytelnikom wybór dokumentów ma oddawać w zamyśle autorów – mimo fragmentarycznego zachowania źródeł – stan wiedzy aparatu bezpieczeństwa o planach i działaniach Stanisława Mikołajczyka w okresie od 1959 do 1966 roku. Publikowane materiały zostały wytworzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, głównie przez departamenty I i III. Pochodzą one z akt sprawy o kryptonimie „Bartek”, dotyczącej Stanisława Mikołajczyka, akt spraw prowadzonych przez wywiad o kryptonimach „Tarń” i „Zorza”, dotyczących emigracyjnego PSL, oraz akt spraw o kryptonimach „Wirus” i „Rozłam”, dotyczących kontaktów ludowców z kraju z działaczami PSL na Uchodźstwie. Wykorzystano także dokumenty pochodzące ze spraw zakładanych na poszczególne osoby, m.in. Stanisława Kota, Franciszka Wilka, Michała Jagłę, Stanisława Wójcika, Jana Kukiełę i Waldemara Sobczyka.
 

do góry