Nawigacja

Publikacje zwarte

Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku)

Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, 1248 s.

Szczególne miejsce w działalności Instytutu Pamięci Narodowej zajmuje jego archiwum. Zgromadzony zasób, liczący na koniec 2008 r. ponad 87 tys. mb akt, sytuuje je w gronie największych archiwów wyodrębnionych w Polsce. W archiwum IPN przechowywane są akta o ściśle określonym zakresie chronologicznym i tematycznym oraz proweniencji. Na Instytut nałożony został obowiązek gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a także organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Wzrastające z roku na rok zainteresowanie archiwaliami IPN i równocześnie coraz lepsze rozpoznanie zgromadzonego zasobu sprawiły, że konieczne stało się opracowanie wstępnej, ale i pod wieloma względami kompleksowej pomocy archiwalnej dla użytkowników archiwum, jaką jest informator o zasobie archiwalnym. W swojej warstwie merytorycznej obejmuje on wszystkie archiwalia, niezależnie od stopnia ich opracowania, dzięki czemu prezentuje realny stan zasobu archiwalnego Instytutu. Konstrukcja i układ wewnętrzny publikowanego informatora jest pierwszą próbą zdefiniowania całej struktury zasobu archiwalnego IPN.

do góry