Nawigacja

Publikacje zwarte

Początki niezależnego ruchu chłopskiego (1978–1980)

Początki niezależnego ruchu chłopskiego (1978–1980), wstęp, wybór źródeł i opracowanie Małgorzata Choma-Jusińska, Marcin Krzysztofik, Lublin 2008, 385 s.

Książka zawiera wybór kilkudziesięciu dokumentów, wytworzonych przez aparat bezpieczeństwa, organy PZPR, dotyczących Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej (KSCh ZL) i Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej (KSCh ZG) z okresu 1978–1980. Edycja dokumentów poprzedzona jest wstępem naukowym, przedstawiającym działalność obu organizacji, oraz notą edytorską. Wybór dokumentów, publikowanych po raz pierwszy, ukazuje zaangażowanie społeczności wiejskich w tworzenie się struktur opozycyjnych w tym środowisku, kierowanych przez Janusza Rożka (KSCh ZL) ks. Czesława Sadłowskiego (KSCh ZG). Całość uzupełniona jest skanami dokumentów oraz zdjęciami, przedstawiającymi również działania aparatu bezpieczeństwa przeciwko obu organizacjom.

Publikację można nabyć w lubelskim oddziale IPN: ul. Szewska 2

do góry