Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Promocja publikacji „Pamięć Kresów – Kresy w pamięci” pod red. dr. Bogusława Tracza – Gliwice, 25 października 2019

W piątek, 25 października 2019 r. w Muzeum w Gliwicach odbyła się promocja najnowszej publikacji Pamięć Kresów – Kresy w pamięci, wydanej wspólnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Spotkanie było okazją do rozmowy z redaktorem tomu dr. Bogusławem Traczem.

Publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie przez Muzeum w Gliwicach i Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, która odbyła się w dniach 25–27 października 2017 r. w Gliwicach. Wzięli w niej udział historycy, socjologowie, politolodzy, literaturoznawcy i reprezentanci innych dziedzin humanistyki, którzy zaprezentowali fenomen szeroko rozumianej „pamięci Kresów” w czasach PRL, prób jej rekultywacji w pierwszych latach transformacji i obecności w różnorodnych dyskursach współczesności.

Dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych, w obliczu erozji systemu, władze zgodziły się na utworzenie pierwszych towarzystw i organizacji zrzeszających mieszkańców dawnych polskich ziem położonych na wschód od linii Bugu. Za główny cel obrano przywrócenie szeroko rozumianej pamięci o Kresach i pomoc nielicznym rodakom, którzy pozostali na Wschodzie. Zaczęto wydawać broszury i dodatki do lokalnych czasopism, organizowano spotkania, zbierano składki. Próbowano nadgonić stracony czas. Wiosną 1990 r. minęło 45 lat od chwili, kiedy pierwsi Polacy z przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej w zorganizowanych transportach na zawsze opuścili swą „małą ojczyznę”. Ci, którzy w 1945 r. mieli około dwudziestu lat, w 1990 r. zbliżali się do siedemdziesiątki. Wielu było schorowanych, najstarsi pomimo szczerych chęci nie mogli się już czynnie zaangażować w pracę nowo powstałych towarzystw. Swoje najlepsze lata przeżyli w czasach, kiedy miejscem kultywowania pamięci o utraconym świecie były cztery ściany własnego mieszkania. Konstruowanie narracji kresowych w wolnej Polsce następowało w momencie, kiedy wiele osób, które były nosicielami pamięci o Kresach, już nie żyło.

O trudnym procesie budowania pamięci o Kresach przeczytają Państwo w publikacji, która jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem Muzeum w Gliwicach i Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Na wydawnictwo składa się 21 artykułów naukowych, poprzedzonych wstępem. Książka posiada ponadto noty o autorach, wykaz skrótów i indeks osób.

25 października 2019, godz. 17.00
Willa Caro w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a.

Fot. Muzeum w Gliwicach.

do góry