Nawigacja

Aktualności

Promocja publikacji „Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna Księga Gończa dla Polski“ – Katowice, 30 sierpnia 2019

Wydarzenie zorganizowano w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

30 sierpnia 2019 r. w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika w Katowicach (ul. Św. Jana 10, 3 piętro) odbyła się promocja publikacji „Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna Księga Gończa dla Polski“,  opracowanej przez dr. hab. Grzegorza Bębnika.

W spotkaniu wzięli udział: dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, dr hab. Adam Dziurok, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach oraz autor książki dr hab. Grzegorz Bębnik (OBBH IPN Katowice).

Specjalna Księga Gończa dla Polski. Niemiecka lista proskrypcyjna z początku 1940 r., zawierająca nazwiska osób przeznaczonych do natychmiastowego aresztowania, opracowana przez Główny Urząd Policji Kryminalnej Rzeszy w Berlinie, we współpracy z działającymi na ziemiach polskich od września 1939 r. grupami operacyjnymi (Einsatzgruppen) policji bezpieczeństwa i SD. Reprint przygotowany na podstawie egzemplarza z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach o sygn. IPN Ka 32/899 z uzupełnieniami z egzemplarza z zasobu Biblioteki Śląskiej w Katowicach sygn. II 849588, opatrzony krytycznym wstępem przygotowanym przez dr. hab. Grzegorza Bębnika.

Grzegorz Bębnik (ur. 1970 r.) - historyk, politolog i socjolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Autor publikacji o historii Górnego Śląska w XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem problematyki II wojny światowej. Opublikował m.in. Sokoły kapitana Ebbinghausa. Sonderformation Ebbinghaus w działaniach wojennych na Górnym Śląsku w 1939 r. (Katowice-Kraków 2014), Wrzesień 1939 r. w Katowicach (Katowice 2012), W stronę wojny. Gliwice 1939 (Gliwice 2014). Redaktor i współautor książek, m.in. Wrzesień 1939 r. na Górnym Śląsku (Katowice-Kraków 2008) oraz Koniec pokoju, początek wojny. Niemieckie działania dywersyjne w kampanii polskiej 1939 r. Wybrane aspekty (Katowice 2011). Autor licznych artykułów naukowych i popularyzatorskich oraz tłumaczeń, głównie z języka niemieckiego.

 

 

do góry