Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Semper Fidelis. Walki o Lwów 1918-1919“ – Katowice, 7 – 31 grudnia 2018

Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów stulecia polskiej obrony Lwowa

7 grudnia 2018 r. w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach, przy ul. św. Jana 10 (III piętro) odbył się wernisaż wystawy „Semper Fidelis. Walki  o Lwów 1918-1919“, przygotowanej przez Oddział IPN we Wrocławiu. Po wystawie uczestników spotkania oprowadził dr Adam Lisek (OBEN IPN Katowice). Historyk omówił sytuację polityczno - społeczną w Galicji Wschodniej przed wybuchem I wojny światowej, tworzenie się w 1918 r. struktur państwa ukraińskiego, działań zbrojnych we Lwowie w listopadzie 1918 r. oraz odsieczy polskiej dla oblężonego Lwowa. Pokrótce omówiona została także sytuacja Galicji Wschodniej do pokoju ryskiego w 1921 r. oraz stosunku do niego Ukraińców.  Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów stulecia polskiej obrony Lwowa.

Autorami  wystawy poświęconej 100. rocznicy polskiej obrony Lwowa są pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej we Wrocławiu: dr Tomasz Gałwiaczek, dr Stanisław A. Bogaczewicz, dr Andrzej Olejniczak, dr Daniel Koreś, Stanisław Kiełb oraz Jerzy Rudnicki. Projekt graficzny wystawy przygotował Michał Kogut, a autorami zdjęć militariów są Monika Mikuczewska oraz dr Andrzej Olejniczak.

Przy tworzeniu wystawy wykorzystano zdjęcia i dokumenty ze zbiorów wrocławskich: Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Miejskiego oraz Muzeum Politechniki Wrocławskiej a także: Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Niepodległości, Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie oraz zbiory prywatne polskich rodzin.

Wystawa składa się z 8 części:

I Galicja i Lwów. Zarys historii i stosunki narodowościowe.

II Geneza konfliktu polsko-ukraińskiego.

III Próba opanowania miasta przez Ukraińców.

IV Polska koncepcja obrony miasta.

V Walki we Lwowie.

VI Na odsiecz miastu.

VII Broń i wyposażenie polskich obrońców miasta.

VIII Polegli abyśmy wolni żyli.

Wystawa była prezentowana do 31 grudnia 2018 r.

Wstęp wolny!

do góry