Nawigacja

Aktualności

Konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” (etap regionalny)

  • Konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”
    Konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w międzynarodowym dwuetapowym konkursie plastycznym.

Konkurs polega na wykonaniu komiksu w języku polskim przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera. Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od roku 1917  do 1990.

Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości 8 - 10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Technika wykonania: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia lub technika mieszana. Do komiksu należy dołączyć metryczkę z danymi autora: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i adres mailowy do kontaktu.

Komiksy będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

•          11–13 lat

•          14–16 lat

•          17–20 lat

Pracę może wykonać indywidualnie lub w dwuosobowym zespole. Należy do niej dołączyć wypełnione formularze (zgłoszenie i oświadczenie). Trzeba je wypełnić, wydrukować i nadesłać razem z pracą z dopiskiem: „Komiks” na kopercie. Są konieczne do przyjęcia pracy przez komisję konkursową. Nie należy dołączać nośników ze zeskanowanym komiksem. Oceniane będą tylko dzieła w oryginale; skany, kopie itp. nie będą brane pod uwagę.

Oddziałowa komisja konkursowa wybierze 12 prac, które zostaną nagrodzone oraz zakwalifikowane do II etapu konkursu.

Prace z obszaru województwa śląskiego należy przesyłać na adres Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN do 24 marca 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej

ul. św. Józefowska 102

40-145 Katowice

 „Komiks”

Ogłoszenie wyników i informacja o wręczeniu nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.

Pytania odnoszące się do I etapu konkursu prosimy kierować do koordynatora regionalnego – Karola Krajewskiego (Karol.Krajewski@ipn.gov.pl )

Więcej informacji o konkursie „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”.

do góry