Nawigacja

Aktualności

Ostatnie pożegnanie Doroty Świtoń

 26 stycznia 2022 r., w wieku 87 lat, zmarła Dorota Świtoń. Była żoną działacza opozycyjnego Kazimierza Świtonia, uczestnika Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, założyciela pierwszego w PRL komitetu Wolnych Związków Zawodowych, działacza śląsko-dąbrowskiej „Solidarności".

W związku z aktywną działalnością opozycyjną i społeczną męża oraz synów: Ryszarda, Jana i Piotra była poddawana nieustannym represjom ze strony aparatu bezpieczeństwa. Dorota Świtoń przez cały okres działalności opozycyjnej męża w latach 1977-1990, czynnie i solidarnie wspierała wszelkie jego przedsięwzięcia, narażając się na odpowiedzialność karną i represje ze strony władz. Była obiektem licznych szykan inicjowanych przez Służbę Bezpieczeństwa, mających na celu dyskredytację jej osoby w najbliższym otoczeniu. Była kontrolowana przez sieć tajnych współpracowników, a jej mieszkanie poddawano wielokrotnym przeszukaniom i rewizjom. Bez wsparcia Doroty Świtoń, działalność opozycyjna jej męża w prezentowanej skali i w takim zakresie nie byłaby możliwa.

16 grudnia 2016 r. została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

  • 16 grudnia 2016 r. Dorota Świtoń została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.
    16 grudnia 2016 r. Dorota Świtoń została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

8 grudnia 2015 r. wdowa po Kazimierzu Świtoniu przekazała do katowickiego Archiwum IPN dokumenty z prywatnych zbiorów twórcy Wolnych Związków Zawodowych, wśród nich np. grypsy z więzienia, listy z okresu internowania i testament polityczny.

Pogrzeb śp. odbył się 3 lutego 2022 r. w kościele św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach (Sanktuarium Matki Bożej Bogucickiej).  Dorota Świtoń została pochowana na bogucickim cmentarzu. Poza bliskimi, w uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali: Krzysztof Wyszkowski, członek Kolegium IPN., dr Renata Dziechciarz, naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach,  Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach oraz delegacja pracowników Oddziału IPN w Katowicach. 

Postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy, Dorota Świtoń została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Odznaczenie synowi zmarłej, Janowi Świtoniowi, przekazała doradca prezydenta Agnieszka Lenartowicz-Łysik.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w liście skierowanym napisał „Istnieją różne rodzaje bohaterstwa. Takie, które wyraża się czynami wymienianymi w podręcznikach historii, ale i takie, bez którego czyny te być może nigdy nie doczekałyby się realizacji. To ciche bohaterstwo – oparte na trwaniu, zaufaniu, wsparciu i niezachwianej lojalności”.

„Kazimierz Świtoń był bohaterem, ale niewątpliwie Dorotę trzeba nazwać bohaterką, bo ona jest współtwórczynią jego dzieła” - powiedział członek Kolegium IPN Krzysztof Wyszkowski, który przyjechał na pogrzeb do Katowic. Przyznał, że nigdy nie poznał Doroty Świtoń, ale wspominał spotkania z Kazimierzem Świtoniem, którego nazwał „prawdziwym twórcą idei Wolnych Związków Zawodowych”, a w związku z tym idei Solidarności. Dziękował całej rodzinie Świtoniów za walkę o demokrację.

Cześć Jej pamięci!

do góry