Nawigacja

Aktualności

„Polish-Jewish Studies” – najnowszy periodyk Instytutu Pamięci Narodowej

21 stycznia 2021 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano pierwszy numer rocznika IPN „Polish-Jewish Studies” (PJS). O publikacji mówili członkowie redakcji: dr Mateusz Szpytma – zastępca prezesa IPN, redaktor naczelny PJS prof. Grzegorz Berendt oraz zastępca redaktora naczelnego dr Tomasz Domański. Retransmisja na kanale IPNtv.

IPN wydał pierwszy numer polsko-angielskiego czasopisma naukowego poświęconego relacjom polsko-żydowskim oraz dziejom społeczności żydowskiej na ziemiach polskich w XX w. W tym numerze znajdziemy artykuły między innymi o tzw. legalizacji dokumentów dla ukrywających się Żydów w czasie niemieckiej okupacji, o polskim konsulacie w Hawanie, który pomagał w ucieczce z okupowanej Europy polskim obywatelom pochodzenia żydowskiego, o powojennym procesie policjantów granatowych oskarżonych o mordowanie ludności żydowskiej czy o kwestii żydowskiej w myśli politycznej Obozu Narodowego oraz Polskiej Partii Socjalistycznej w okresie II wojny światowej.

Badania nad historią Żydów polskich w XX w. od wielu lat są przedmiotem dociekań badaczy w Polsce i na świecie. Studia takie prowadzą także naukowcy IPN w ramach m.in. Centralnego Projektu Badawczego IPN: „Dzieje Żydów w Polsce i relacje polsko-żydowskie w latach 1914–1989”. Z racji specyfiki tej instytucji badania koncentrowały się i koncentrują głównie na problematyce Zagłady lub relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej i czasach tuż po wojnie. Pod szyldem IPN powstało też wiele publikacji popularnonaukowych oraz edukacyjnych.  

Obecnie IPN zainicjował czasopismo naukowe w całości dedykowane tej problematyce. Celem jest prezentacja wyników badań ogólnopolskich oraz regionalnych, a także zapoznanie Czytelników z działaniami na rzecz zachowania pamięci o polskich Żydach.

– Pragniemy, aby PJS, także dzięki anglojęzycznej wersji, trafił do szerokich kręgów naukowych w Polsce i zagranicą. Mamy również nadzieję, że dla wszystkich badaczy, nie tylko związanych z IPN, czasopismo stanie się forum wymiany myśli naukowej o wzajemnych, momentami jakże trudnych, relacjach Polaków i Żydów. Jesteśmy otwarci na różne środowiska i na rzetelną dyskusję naukową opartą na faktach – powiedział Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN.

 

  • Konferencja prasowa na temat „Polish-Jewish Studies” – najnowszego periodyku IPN – 21 stycznia 2021. Na zdj. dr Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN. Fot. Sławek Kasper (IPN)
    Konferencja prasowa na temat „Polish-Jewish Studies” – najnowszego periodyku IPN – 21 stycznia 2021. Na zdj. dr Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Konferencja prasowa na temat „Polish-Jewish Studies” – najnowszego periodyku Instytutu Pamięci Narodowej – 21 stycznia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
    Konferencja prasowa na temat „Polish-Jewish Studies” – najnowszego periodyku Instytutu Pamięci Narodowej – 21 stycznia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Konferencja prasowa na temat „Polish-Jewish Studies” – najnowszego periodyku IPN – 21 stycznia 2021. Na zdj. dr Tomasz Domański. Fot. Sławek Kasper (IPN)
    Konferencja prasowa na temat „Polish-Jewish Studies” – najnowszego periodyku IPN – 21 stycznia 2021. Na zdj. dr Tomasz Domański. Fot. Sławek Kasper (IPN)

 

Idea PJS narodziła się w kieleckiej delegaturze IPN, która od wielu lat przykłada szczególną wagę do badania powyższej problematyki, a zrealizowana została przez naukowców z różnych placówek IPN oraz spoza Instytutu.  

Redaktor naczelny publikacji prof. Grzegorz Berendt oraz dr Tomasz Domański przedstawili, co czytelnicy znajdą w pierwszym numerze „Polish-Jewish Studies”. Pismo zostało podzielone na trzy działy: „Studia”, „Recenzje/Polemiki” oraz „Kronika”.

Artykuły zaprezentowane w obrębie studiów dotyczą wydarzeń II wojny światowej. M.in.: o pomocy świadczonej Żydom przez Polaków w czasie Zagłady. To praca Sebastiana Piątkowskiego „Aryjskie papiery”. Z problematyki pomocy udzielanej przez Polaków Żydom w legalizowaniu fałszywych tożsamości na obszarze Generalnego Gubernatorstwa. Artykuł Alicji Gontarek Polskie przedstawicielstwo konsularno-dyplomatyczne w Hawanie a sprawa uchodźców żydowskich na Kubie podczas II wojny światowej to niemal sensacyjna opowieść o ratowaniu Żydów przez polskich dyplomatów na Kubie. Kolejne teksty przynoszą podsumowanie postaw obozu narodowego wobec Żydów oraz kwestii żydowskiej na łamach prasy socjalistycznej PPS-WRN. To artykuły Jarosława Tomasiewicza i Macieja Żuczkowskiego. Problematykę powojennych rozliczeń z osobami popełniającymi zbrodnie na Żydach na przykładzie Wodzisławia poruszył Tomasz Domański.

Ważne ustalenia przynoszą również recenzje. Szczególnie interesujący jest polemiczny artykuł recenzyjny książki Pod klątwą Joanny Tokarskiej-Bakir, opracowany przez Ryszarda Śmietankę-Kruszelnickiego.

W pierwszym numerze znajdziemy również Korektę obrazu? Tomasza Domańskiego, będącą polemiką z autorami i redaktorami książki Dalej jest noc. To jedyny tekst, który był uprzednio publikowany, ale wyłącznie w języku polskim, tu ukazał się również po angielsku.

Tom zamyka dział „Kronika”, w którym zamieszczono sprawozdanie z konferencji Nations of Occupied Europe Facing the Holocaust (Warszawa, 6–8 grudnia 2017 r.) oraz dwa artykuły prezentujące dokonania związane z przywracaniem pamięci o Żydach w Staszowie oraz budowaniem relacji między Polakami i Żydami na przykładzie Dni Judaizmu w Chmielniku w województwie świętokrzyskim.

Retransmisja konferencji prasowej na kanale IPNtv

Retransmisja w angielskiej wersji językowej

 

Wybrane inicjatywy IPN związane z tematyką polsko-żydowską

Monografie

Studia i materiały

Słowniki i leksykony

Relacje i wspomnienia

Zagłada Żydów i stosunki polsko-żydowskie podczas II wojny światowej – katalog publikacji IPN 2000–2019

do góry