Nawigacja

Książki – Katowice

Z przeklętego raju. Zapiski Górnoślązaków deportowanych w 1945 r. do ZSRS

Z przeklętego raju. Zapiski Górnoślązaków deportowanych w 1945 r. do ZSRS, oprac. K. Banaś, S. Rosenbaum, Katowice 2009, 144 s.

Wywózka Górnoślązaków do przymusowej pracy w ZSRS w 1945 r. – mimo upływu kilkunastu lat od momentu, kiedy można było już nagłośnić te wydarzenia i rozpocząć nad nimi systematyczne badania – jest problematyką kryjącą w sobie jeszcze wiele zagadek i niewyjaśnionych do końca kwestii. [...] Walorem tej publikacji jest to, iż edycja pomyślana jest jako wydawnictwo dwujęzyczne – w języku polskim i w języku oryginałów, czyli w języku niemieckim.
 

dr hab. Sylwester Fertacz

Temat masowych wywózek ludności Górnego Śląska przez Sowietów w początkach 1945 r. ma wciąż skromną literaturę, nie mówiąc już o źródłach typu dzienniki czy listy. Tym większa więc wartość prezentowanego materiału, który ma właśnie charakter dzienników, relacji i listów pisanych na bieżąco lub krótko po omawianych wydarzeniach.

dr Adam Dziurok

Książkę można zakupić w Gospodarstwie Pomocniczym IPN w Katowicach
ul. Józefowska 102
(tel. 32 351 13 45)

Pliki do pobrania

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry