Nawigacja

Wystawy

Wystawy Oddziału IPN w Katowicach – wykaz

 • Wystawa „Aktion Saybusch. Wysiedlenie mieszkańców Żywiecczyzny przez okupanta niemieckiego 1940-1941.”
 • Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945–1970
 • Trudne lata – wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL
 • Wybory do Sejmu Ustawodawczego w województwie śląskim 19 stycznia 1947 r. 2012
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów (1980–1990) w województwie katowickim
 • Strajk – porozumienia – związek. 30. rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Hucie „Katowice” 2010
 • „My Solidarność”. NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa 1980–1990 2010
 • „Górnośląski azyl. Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich w materiałach Służby Bezpieczeństwa” 2010
 • „Aktion Saybusch”. Wysiedlenie mieszkańców Żywiecczyzny przez okupanta niemieckiego 1940–1941 (2010)
 • „Tarnogórska »Solidarność« 1980–1981” (2010)
 • „Solidarność – mowa symboli” (2010)
 • „Kultura niezależna w Kościele w latach 80.” (2009)
 • „Oczy i uszy bezpieki. Metody inwigilacji społeczeństwa przez Służbę Bezpieczeństwa za pomocą środków technicznych: tajnej obserwacji, dokumentacji fotograficznej, perlustracji korespondencji i podsłuchów w latach 1956–1989” (2009)
 • „Zanim nadeszła Zagłada”. Położenie ludności żydowskiej Zagłębia Dąbrowskiego pod okupacją niemiecką 1939-1945” (2008)
 • „Rybnickie bezprawie. PUBP Rybnik 1945–1947” (2009)
 • „Twarze częstochowskiej bezpieki” (2008)
 • „Muzeum Izba Pamięci KWK »Wujek«” (2008)
 • „Kontrofensywa NZS rok 1988” (2008)
 • „Dni Ikarowe” (2008)
 • „Biskup Herbert Bednorz 1908-1989. Świadek Chrystusa w trudnych czasach” – ekspozycja przygotowana przez Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach przy współpracy OBEP IPN w Katowicach.(2008)
 • „Twarze bezpieki. Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec” (2008)
 • „»Wujek« '81 w fotografii archiwalnej (2007)
 • „Więcej – Szybciej – Lepiej. Współzawodnictwo pracy w Polsce Ludowej” (2007)
 • „Twarze katowickiej bezpieki” (2007)  
 • „Grudzień 1981 w górnictwie śląskim” – wystawa przygotowana przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu we współpracy z OBEP Katowice (2006)
 • „Z dziejów harcerstwa polskiego na Górnym Śląsku 1922-2006” (2006)
 • „Uciekinierzy z PRL-u” (2005)
 • „Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” (2003)
 • „Podziemie zbrojne na Podbeskidziu w latach 1939-1947” (2002)
 • „Represje wobec duchowieństwa śląskiego w latach 1939-1956” (2001)
 • „20. rocznica wprowadzenia stanu wojennego” (2001)
do góry