Nawigacja

Konkursy historyczne

Wojewódzki Konkurs Historyczny „MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI – BOHATER NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI“

Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowano Wojewódzki Konkurs Historyczny MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI – BOHATER NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI.

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszeniem Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej wraz z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. Przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Konkurs przeprowadzono w związku z obchodami 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego i w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą Niepodległości Państwa Polskiego. Celem konkursu jest  upowszechnienie wiedzy o  życiu i działalności Józefa Piłsudskiego, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą, a także kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Formułą konkursu jest prezentacja multimedialna. Zadaniem uczestników jest samodzielnie wykonanie prezentacji zapisanej na płycie CD/DVD (do 25 slajdów), w formacie zgodnym z programem PowerPoint (Microsoft Office), Impress (Open Office) lub w dowolnym programie możliwym do uruchomienia za pomocą przeglądarki internetowej, dokonując wyboru wydarzeń związanych z życiem i działalnością Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zgodnie z regulaminem konkursu dopuszcza się wykorzystanie gotowych zdjęć, filmów, grafik, dźwięków, tekstów itp., jednak należy w prezentacji podać wykorzystane źródła.

Termin nadsyłania prac konkursowych upłynął 8 grudnia 2017 r.

do góry