Nawigacja

Konkursy historyczne

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI – BOHATER NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI“ – Katowice, 16 lutego 2018

Przedsięwzięcie odbywało się pod patronatem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

  • Fot. W. Trólka.
    Fot. W. Trólka.
  • Fot. W. Trólka.
    Fot. W. Trólka.

16 lutego 2018 r., o godz. 12.00, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, odbyło się rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI – BOHATER NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI“.  Przedsięwzięcie odbywało się pod patronatem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszeniem Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej wraz z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.

Konkurs przeprowadzono w związku z obchodami 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w odpowiedzi na uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 – Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Marszałek Józef Piłsudski: żołnierz, polityk, mąż stanu, polski działacz społeczny i niepodległościowy, komendant, Naczelny Wódz Armii Polskiej i Naczelnik Państwa, który został uznany za jednego z ojców niepodległości Polski, jest szczególnie bliski sercom Polaków, a jego zasługi w walce o niepodległość i odrodzenie państwa polskiego po 123 latach niewoli powinny być dobrze znane młodzieży.

Celem konkursu było nie tylko upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego, ale również rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą, kształtowanie postaw patriotycznych, a także zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako środka przekazu.

Pracę konkursową można było przygotować w dowolnym programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, przy czym należało ją zapisać na płycie CD/DVD. Uczniowie samodzielnie dokonywali wyboru wydarzeń związanych z życiem i działalnością marszałka Józefa Piłsudskiego i przedstawiali je w prezentacji do 25 slajdów. Prace nadsyłano do 5 grudnia 2017 r. Jury konkursowe zebrało się w dniu 3 stycznia 2018 r. i oceniło je w trzech kategoriach wiekowych. Brano pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem, trafność i oryginalność przedstawienia tematu, wartość merytoryczną pracy, walory artystyczne prezentacji oraz dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych.

Fot. W. Trólka.

 

do góry