Nawigacja

Konkursy historyczne

Częstochowianie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie – termin nadsyłania prac 20 lutego 2017

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie istniały w latach 1939–1947. Pod koniec II wojny światowej były poważną – liczącą ćwierć miliona żołnierzy – siłą militarną. Jej żołnierze walczyli na frontach Afryki Północnej i Europy Zachodniej, m.in w bitwie o Anglię, pod Tobrukiem, Narvikiem, Arnhem, Gazalą, Monte Cassino, Ankoną, Bolonią i Falaise. Geneza formacji sięga września 1939 r. i umowy polsko–francuskiej w sprawie utworzenia dywizji polskiej we Francji, a następnie umowy ze stycznia 1940 r. o utworzeniu tam Wojska Polskiego. Drogi do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie były różne. Jako pierwsi ich szeregi zasilili ochotnicy z zachodniej Europy, a w dalszej kolejności internowani w krajach bałtyckich, na Węgrzech, Rumunii, ochotnicy z Ameryki Północnej i Południowej, Polacy zesłani na Syberię oraz więzieni przez Sowietów i w końcu uciekinierzy z Wehrmachtu. Wszyscy oni, służąc w różnych jednostkach, walczyli przede wszystkim o niepodległość swej Ojczyzny – Polski.

 

W 2017 roku mija 70 lat od rozwiązania Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Celem konkursu jest przypomnienie postaci żołnierzy pochodzących z regionu częstochowskiego, zamieszkałych tu przed wybuchem wojny lub po jej zakończeniu. Konkurs adresowany jest do dwóch grup wiekowych. Uczestnicy będą mieli za zadanie zaprezentować sylwetkę wybranego żołnierza: uczniowie gimnazjów w formie portfolio, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – pracę pisemną, przedstawiającą historię i szlak bojowy. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi wraz z częstochowską premierą najnowszej wystawy przygotowywanej przez IPN w Katowicach „Poprzez granice, łagry, morza… Wojenna odyseja żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”. Zachętą do udziału w konkursie może być planowane wydanie zebranych historii w pokonkursowym wydawnictwie (warunkiem jest udział odpowiedniej liczby uczestników).

 

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym regulaminie.

We wszelkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

KONTAKT:

Aleksandra Korol-Chudy

32 207 07 01

aleksandra.korol-chudy@ipn.gov.pl

 

Pracę należy nadesłać do 20 lutego 2017 r.

Rozstrzygnięcie: marzec 2017 r.

 

Partnerem projektu jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie.

do góry