Nawigacja

Konkursy historyczne

I Ogólnopolski konkurs historyczny „Społeczeństwo polskie wobec okupacji niemieckiej i sowieckiej 1939–1945. Postawy, życie codzienne” (2002/2003)

Wyniki etapu oddziałowego

Decyzją Oddziałowej Komisji Konkursowej z dnia 27 lutego 2003 r. do III (ogólnopolskiego) etapu konkursu na poziomie gimnazjalnym zostali zakwalifikowani:

1. Joanna Tokaj - Zespół Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum nr 10 w Dąbrowie Górniczej
2. Dobrawa Gibas – Społeczne Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Bielsku-Białej
3. Barbara Raszka – Gimnazjum nr 7 w Rybniku

Kolejne miejsca zajęli:
4. Maria Jabłońska - Zespół Szkół Katolickich nr 1 im. Bł. Ks. Emila Szramka w Katowicach
5. Wojciech Mirek - Zespół Szkół Katolickich nr 1 im. Bł. Ks. Emila Szramka w Katowicach

Wyróżnieni zostali również nauczyciele za opiekę i przygotowanie uczniów do udziału w I i II etapie konkursu:
1. dr Maria Stefańska - Zespół Szkół Katolickich nr 1 im. Bł. Ks. Emila Szramka w Katowicach

Na poziomie ponadgimnazjalnym do III etapu konkursu zostali zakwalifikowani:
1. Agata Kościuk – I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jaworznie
2. Małgorzata Kaszany - I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jaworznie
3. Justyna Solak – IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Górniczej

Kolejne miejsca zajęli:
4. Magdalena Jochemczyk - Zespół Szkół Katolickich nr 1 im. Bł. Ks. Emila Szramka w Katowicach
5. Ewa Cuber-Strutyńska – II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Bytomiu
6. Klaudia Gamrot – Liceum Ogólnokształcące w Pilicy
7. Michał Szafran – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej
8. Karolina Berbesz – II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

Wyróżnieni zostali również nauczyciele za opiekę i przygotowanie uczniów do udziału w I i II etapie konkursu:
1. mgr Kaziemira Ciołczyk-Folga - I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jaworznie
2. mgr Beata Józefiak - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dąbrowie Górniczej
3. mgr Anna Piętka - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dąbrowie Górniczej

do góry