Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Edwarda Ścisłowicza

Orzeczeniem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 lutego 2017 r. uznano, iż Edward Ścisłowicz złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne o treści, iż nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa.

Edward Ścisłowicz oświadczenie lustracyjne składał jako kandydat na radnego Rady Miasta Mysłowice.

Sąd orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej, na okres 3 lat.

Od powyższego orzeczenia nie został wniesiony w ustawowym terminie środek odwoławczy, wobec czego jest ono prawomocne.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
prokurator Andrzej Majcher

Katowice, 1 czerwca 2017 r.

do góry