Nawigacja

Aktualności

„Przestępcze wymuszenie zeznań w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1944–1956“ – Częstochowa, 21 listopada 2018

Zapraszamy na spotkanie z autorem książki dr. Przemysławem Piątkiem

W środę, 21 listopada 2018 r., o godz. 17.00, w Kamienicy Mieszczańskiej (ul. Katedralna 8), gdzie mieści się Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego, odbędzie się promocja książki dr. Przemysława Piątka „Przestępcze wymuszenie zeznań w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1944–1956. Studium kryminologiczno-prawne“. Promocję poprowadzi Bartosz Kapuściak, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach.

Publikacja zawiera rozważania z zakresu kryminologii i prawa karnego, obejmujące analizę sformułowanego problemu badawczego, jakim jest zjawisko tzw. przestępczości śledczej wśród funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa publicznego, do którego dochodziło w latach 1945–1956. Na proces ten składały się liczne przypadki stosowania różnorodnych tortur wobec osób przesłuchiwanych w toku prowadzonych wówczas przez wspomniane organy postępowań przygotowawczych oraz ściśle wiążące się z tymi sprawami działania operacyjne. Celem owych bezprawnych zachowań było zmuszenie przesłuchiwanych do złożenia zeznań (wyjaśnień) lub co najmniej skłonienie do przyznania się do zarzutów stawianych w toku tych postępowań. W pracy tej zaprezentowano różnorodne zagadnienia charakteryzujące zjawisko przestępczości śledczej, składające się na jego opis z perspektywy zarówno kryminologicznej, jak i prawnej.

W czasie promocji będzie można nabyć książkę, a autor opowie nam także o śledztwach prowadzonych na terenie Częstochowy przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Katowicach.

Zapraszamy serdecznie!

 

 

do góry