Nawigacja

Aktualności

„Przestępcze wymuszenie zeznań w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1944–1956“ – Częstochowa, 21 listopada 2018

W środę, 21 listopada 2018 r., o godz. 17.00, w Kamienicy Mieszczańskiej (ul. Katedralna 8), gdzie mieści się Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego, odbyła się promocja książki dr. Przemysława Piątka „Przestępcze wymuszenie zeznań w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1944–1956. Studium kryminologiczno-prawne“. Autor zaprezentował nie tylko wyniki swoich badań, ale opowiedział o prowadzonych śledztwach w Częstochowie przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Katowicach. Spotkanie poprowadził – Bartosz Kapuściak, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach.

Przemysław Piątek – Prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, doktor nauk prawnych, w przeszłości prokurator Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej, prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach, w latach 2000–2006 prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, prokurator Prokuratury Krajowej, w latach 2006–2007 Zastępca Prokuratora Generalnego. Współautor (z dr Tomaszem Kurpierzem) monografii dotyczącej zwalczania antykomunistycznego podziemia zbrojnego na Podbeskidziu pt. „Dobić wroga”, redaktor nr 1 zbioru „Zbrodnie Przeszłości”, autor i współautor kilkunastu artykułów i glos z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz metodyki pracy prokuratora, w tym także z zakresu postępowania administracyjnego.  Obecnie – wykładowca w Ośrodku Aplikacji Prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku–Białej oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Publikacja zawiera rozważania z zakresu kryminologii i prawa karnego, obejmujące analizę sformułowanego problemu badawczego, jakim jest zjawisko tzw. przestępczości śledczej wśród funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa publicznego, do którego dochodziło w latach 1945–1956. Na proces ten składały się liczne przypadki stosowania różnorodnych tortur wobec osób przesłuchiwanych w toku prowadzonych wówczas przez wspomniane organy postępowań przygotowawczych oraz ściśle wiążące się z tymi sprawami działania operacyjne. Celem owych bezprawnych zachowań było zmuszenie przesłuchiwanych do złożenia zeznań (wyjaśnień) lub co najmniej skłonienie do przyznania się do zarzutów stawianych w toku tych postępowań. W pracy tej zaprezentowano różnorodne zagadnienia charakteryzujące zjawisko przestępczości śledczej, składające się na jego opis z perspektywy zarówno kryminologicznej, jak i prawnej.

 

 

 

 

do góry