Nawigacja

Aktualności

X posiedzenie Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowych - Tychy, 6 listopada 2018

W dniu 6 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Tychach, która działa w ramach Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działającego przy Oddziale IPN w Katowicach.

Komisja spotkała się w Urzędzie Miasta Tychy z Zastępcą Prezydenta Panem Igorem Śmietańskim, gdzie omówiono system finansowania grobów wojennych i upamiętnień przez różne podmioty i instytucje co miało na celu pomóc Miastu w realizacji nowych upamiętnień i remontów grobów wojennych. Spotkanie dotyczyło m.in. upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej z Oddziałów Egzekucyjnych, którzy zostali zamordowani przez Niemców w latach 1939-45.

Następnie odwiedzono w Tychach kościół św. Marii Magdaleny- groby i upamiętnienia na terenie kościoła i cmentarza parafialnego. Oprowadzała p. Kazimiera Głogowska-Gosz, m.in. groby płk. Aleksandra Sałackiego, Żołnierzy Wojska Polskiego, Bohaterów Powstań Śląskich. płk. ALEKSANDER SAŁACKI ur. 12.05.1904 – zm. 5.04.2008 ORLĘ LWOWSKIE, 1918 – OBROŃCA LWOWA PRZED UKRAIŃCAMI, 1920 – UCZESTNIK WOJNY POLSKO – BOLSZEWICKIEJ, 1939 – PORUCZNIK 24 PUŁKU PIECHOTY STRZELCÓW KRESOWYCH, JENIEC WOJENNY NR 335 NIEMIECKICH OFLAGÓW. Kolejne miejsce odwiedzin to Tychy Wartogłowiec, cmentarz komunalny- pomnik zmarłym, poległym i pomordowanym na Kresach Wschodnich. Oprowadzała p. Janina Półtorak , Prezes TMLiKPW O/Tychy. Udano się również na  ul. Tischnera obok kościoła bł. Karoliny, gdzie są posadzone Dęby Pamięci i pomnik katyński. Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie w Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich ZDZ w Katowicach w którym uczestniczyli m.in. dyrektor tej szkoły Pani Bożena Uszok,  Pani Izabela Rzechonek – wiceprezes koła Związku Sybiraków w Tychach (córka Jana Frösa, upamiętnionego na tablicy przy tyskim Pomniku Katyńskim), Ewa Groblewska-Gorczyca – sekretarz Związku Sybiraków koło w Tychach, Janina Półtorak – prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Tychach, Kazimierz Sierociński – wiceprezes tyskiego koła TMLiKPW, tyscy weterani wojenni i uczniowie klasy wojskowej, którzy zaprezentowali uroczystą akademie słowno - muzyczną poświęconą 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę, przygotowaną przez nauczycieli i uczniów szkoły.

 

do góry