Nawigacja

Aktualności

Wykład prof. Julii Dziwoki „Nie tylko księgi metrykalne. Bogactwo archiwów kościelnych" – Częstochowa, 15 listopada 2018

W ramach cyklu VI. Częstochowskich spotkań historyczno-archiwalnych

15 listopada 2018 r.  w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie (ul. Śląska 20) odbyło się spotkanie z  prof. Julią Dziwoki (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie) pt.: „Nie tylko księgi metrykalne. Bogactwo archiwów kościelnych", w ramach VI. Częstochowskich spotkań historyczno-archiwalnych. Spotkanie poprowadził Bartosz Kapuściak, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Wykład jest jednym z cyklicznych „Częstochowskich spotkań historyczno-archiwalnych“ organizowanych przez Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz częstochowski Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Prof. Dziwoki przybliżyła nam struktury i zależność archiwów kościelnych oraz omówiła możliwości udostępnienia akt w Tajnym Archiwum Watykańskim.

W styczniu 2019 r. zapraszamy na kolejne, siódme już spotkanie. Tym razem porozmawiamy z prof. Filipem Musiałem, dyrektorem Oddziału IPN w Krakowie o roku 1989 i transformacji ustrojowej.

Julia Dziwoki – prof. nadzw. Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie doktor habilitowany nauk humanistycznych, dziedzina historia, specjalność: historia najnowsza i archiwistyka. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: historii najnowszej, archiwistyki, biografistyki oraz problematyki emigracyjnej. Jest autorką czterech książek oraz około 60 artykułów naukowych, 33 haseł biograficznych i kilku prac popularnych, a jedna monografia ukazała się pod jej redakcją. Uczestniczyła w zorganizowaniu 20 wystaw. Dwukrotnie była stypendystką Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, gdzie zapoznawała się z organizacją, strukturą oraz formami działalności m.in. Tajnego Archiwum Watykańskiego. Odbyła staże naukowo - archiwalne w archiwach: niemieckich, włoskich, brazylijskich, szwajcarskich, ukraińskich, krymskich, węgierskich, czeskich, australijskich, nowozelandzkich, brytyjskich, Fidżi, Vanuatu oraz koreańskich. Jest m.in. członkiem zagranicznym Międzynarodowej Rady Archiwalnej oraz jest członkiem zagranicznym Instytutu Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. M. S. Hruszewskiego „Oddział Południowy” Narodowej Akademii Nauk Ukrainy –od 2012, Polskiej Akademii Nauk – Oddział Katowice - Komisja Historyczna, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz jest założycielem i prezesem Towarzystwa Naukowego Dziedzictwa Emigracji. Brała także udział w zjazdach archiwistów polskich oraz światowych kongresach archiwistów w: Kuala Lumpur (Malezja), Brisbane (Australia) i Seulu (Korea Południowa). W ramach unijnego programu przygotowywała dla Ministerstwa Oświaty podstawę programową dla zawodu technika archiwisty oraz jest krajowym recenzentem zadań przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Natomiast w 2016 została egzaminatorem w zawodzie Technik Archiwista - kwalifikacja A.63 i A.64. W roku 2016 ukończyła także kurs E-learning’u na wyższej uczelni. Prowadziła wykłady i zaprezentowała wystawę na Hankuk Univeristy w Departamencie Studiów Polskich - Seulu (Korea Południowa). W ramach naukowej współpracy z Ojcami Paulinami na Jasnej Górze zorganizowała międzynarodową konferencję i wystawę „Częstochowa duchową stolicą Polski”, jako podsumowanie projektu koreańskiego. Aktywnie uczestniczy w ruchu naukowym w Polsce i poza jej granicami.

Patronat medialny: TVP 3 Katowice, Niedziela.

 

 

do góry