Nawigacja

Aktualności

VI posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Katowice, 27 czerwca 2018

27 czerwca 2018 r. odbyło się VI posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Katowicach. Na początku zebrani uczcili minutą ciszy śmierć członka Komitetu śp. Włodzimierza Kapczyńskiego, uczestnika podziemia niepodległościowego, więźnia stalinowskiego, działacza śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, odznaczonego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Sylwetkę śp. Wł. Kapczyńskiego przestawił Eugeniusz Karasiński, członek Komitetu. Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder omówił aktualne działania m.in. sprawę budowy cmentarza wojennego w Kamesznicy dla żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału kpt. Henryka Flamego „Bartka", zamordowanych podstępnie przez reżim komunistyczny w 1946 r. Kolejnym punktem posiedzenia był wybór przewodniczącego Komitetu OPWiM IPN w Katowicach, w związku ze złożoną rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego dr. Andrzeja Drogonia (objęcie stanowiska dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu). Nowym przewodniczącym Komitetu w Katowicach wybrana została Magdalena Szewczuk-Szturc, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W dalszej części posiedzenia były omawiane sprawy bieżące.

do góry