Nawigacja

Aktualności

Zajęcia „Co kryją archiwa IPN?” dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Katowice, 10 kwietnia 2018

10 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału IPN w Katowicach gościła grupa studentów z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przyszli archiwiści w ramach zajęć „Co kryją archiwa IPN?” zwiedzili magazyn archiwalny, kartoteki ewidencyjne, wysłuchali prelekcji dr Renaty Dziechciarz (naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach) na temat struktury zasobu i rodzajów zgromadzonych archiwaliów oraz podstawowych zadań realizowanych przez archiwum. Ponadto Tomasz Marszałek (OA IPN) przybliżył gościom zasady konserwacji i digitalizacji zasobu archiwalnego, natomiast Michał Szynkiewicz (OA IPN) opowiedział o kwerendach realizowanych przez Referat Informacji i Sprawdzeń katowickiego archiwum IPN.

do góry