Nawigacja

Aktualności

Prezentacja monety kolekcjonerskiej NBP upamiętniającej gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” – Katowice, 14 marca 2018

W trakcie uroczystości uhonorowano kombatantów oraz osoby zasłużone w upamiętnianiu historii regionu okolicznościowymi monetami NBP

14 marca 2018 r., o godz. 11.00, w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Katowicach im. H. Sławika, przy ul. św. Jana 10 (3 piętro) odbyło się spotkanie z okazji emisji przez NBP nowej monety kolekcjonerskiej w serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”. Poświęcona jest właśnie gen. bryg. Augustowi Emilowi Fieldorfowi  „Nilowi”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Katowicach wspólnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. W spotkaniu więli udział uczniowie szkół z województwa śląskiego. Na początku spotkania Magdalena Duber przedstawiła sylwetkę gen. Augusta Emila Fieldorfa.  Następnie zastępca dyrektora NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Mariusz Siembiga zaprezentował monetę. W trakcie uroczystości dyrektor NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Grzegorza Bomba uhonorował okolicznościowymi monetami NBP: Włodzimierza Kapczyńskiego oraz  ppor. Janusza Kwapisza oraz Jana Musiała. Na zakończenie odbyła się projekcja filmu „Żołnierze Niezłomni“.

Gen. bryg. August Emil  Fieldorf  „Nil” – Żołnierz I Brygady Legionów, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, w czasie II wojny światowej szef Kedywu Komendy Głównej AK, a następnie organizacji „Nie”, generał „Nil” padł ofiarą stalinowskiego terroru. Najpierw został deportowany do Związku Sowieckiego, a po powrocie do kraju wytoczono mu sfingowany proces zakończony mordem sądowym przez powieszenie. Miejsce jego pochówku do dziś pozostaje nieznane.

Osoby, które zostały uhonorowane monetami:

Włodzimierz Kapczyński, ur. 22 I 1929r . W 1947 organizator grupy Związek Walki z Komunizmem, w 1948 aresztowany, skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach na 7 lat więzienia, osadzony w Zakładzie Karnym w Sosnowcu-Radosze, Wronkach, Potulicach, Raciborzu, Obozie Pracy Więźniów w Jelczu, zwolniony w 1953 na mocy amnestii. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, Jastrzębiu-Szerokiej i Uhercach, zwolniony w VII 1982. W latach 1982-1989 członek Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarności”. W 2007 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Ppor. Janusz Kwapisz od 2013r. Prezes Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Ważną działalnością Prezesa Kwapisza jest praca z młodzieżą szkolną w ramach której, inicjuje i bierze udział w upamiętnieniu miejsc i osób związanych z Armią Krajową, Polskim Państwem Podziemnym oraz walką o niepodległość i martyrologią narodu polskiego w okresie wojennym i powojennym. Obecnie jest członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Katowicach.

Jan Musiał jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oddział Sosnowiec. W 2013 wybrany na Sekretarza Zarządu Okręgu Śląskiego. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w tym medalem za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wyróżniony Medalem Edukacji Narodowej za wieloletnia pracę z młodzieżą.

do góry