Nawigacja

Aktualności

Promocja książki dr Lucyny Sadzikowskiej „Szukanie kluczy. O literaturze poobozowej Gustawa Morcinka“ – Katowice, 15 marca 2018

15 marca 2018 r., o godz. 17.00, w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Katowicach im. H. Sławika, przy ul. św. Jana 10 (3 piętro) odbyła się dyskusja panelowa połączona z promocją książki dr Lucyny Sadzikowskiej „Szukanie kluczy. O literaturze poobozowej Gustawa Morcinka“. W dyskusji wzięli udział: prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, dr Lucyna Sadzikowska. Prowadzenie dr Kornelia Banaś (IPN Katowice). Spotkanie zostało zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.

Długo sądziłam, że lektura szkolna Łysek z pokładu Idy to najwybitniejsze dzieło Gustawa Morcinka, pisarza zapomnianego i zaniedbanego przez oficjalną historię literatury. Dopiero kiedy weszłam w relację mistrz - uczeń i moim tutorem została Profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz, nastąpiło olśnienie duchowo-intelektualne oraz otwarcie się na twórczość autora Zagubionych kluczy.

Okoliczności życiowe skłoniły mnie do intensywnego kontaktu z literaturą Morcinka. Przekonałam się, że jego dorobek może być interesujący, a przede wszystkim - bardzo bogaty. Zapragnęłam więc odrobić zaległości w lekturze. Przeczytałam książki, które mną wstrząsnęły i okazały się poruszające. Zdecydowałam się jednak przyjrzeć bliżej nie całemu pisarstwu Morcinka, ale jedynie jego części, w znacznej mierze ograniczonej perspektywą poobozową. Używam przymiotnika "poobozowy" w odniesieniu do literatury Morcinka, która powstała tuż po doświadczeniach z Dachau i na długo po nich, aby zasugerować czytelnikowi, że pisarstwo autora Wyrąbanego chodnika zostało naznaczone, inaczej niż na ogół się sądzi, nie tylko przez Śląsk. Zostało zwęglone przede wszystkim przez obozy. W moim odczuciu nie dokonały one jednak w języku tego pisarstwa ani w jego warstwie myślowej całkowitego spustoszenia. Na odwrót - Morcinek dzięki swojej niezłomnej wierze i nieledwie franciszkańskiej postawie wielu bohaterów zachował wiarę w Boga i człowieka.

dr Lucyna Sadzikowska

Wstęp wolny!

do góry