Nawigacja

Aktualności

Prelekcja prof. Jacka Piotrowskiego „Generał Józef Haller jako bohater walk o niepodległość“ – Katowice, 8 lutego 2018

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zaprasza na cykl spotkań „Przystanek Niepodległość“

Zapraszamy na nowy cykl historyczny „Przystanek Niepodległość“, prezentowany w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Katowicach im. H. Sławika. Spotkania, popularyzujące wiedzę na temat wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem w 1918 roku przez Polskę Niepodległości, organizowane będą przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach w związku z przypadającym w tym roku 100-leciem tych wydarzeń. Cykl jest okazją do spotkania z historykami, badaczami przeszłości, specjalistami z rożnych dyscyplin naukowych, autorami książek naukowych i popularnonaukowych o historii I połowy XX wieku. Dwa razy w miesiącu będziemy gościć na Przystanku Historia rożnych specjalistów z kraju i zagranicy, którzy przedstawią nam tematykę niepodległości postrzeganą z wielu perspektyw historycznych. Zaprezentujemy też nowe konteksty i interpretacje.

Kolejne spotkanie odbyło się 8 lutego 2018 r., o godz. 17.00, w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Katowicach im. H. Sławika, przy ul. św. Jana 10 (3 piętro). Prelekcję pt. „Generał Józef Haller jako bohater walk o niepodległość“ wygłosił prof. Jacek Piotrowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr hab. Jacek Piotrowski – historyk i politolog. Zajmuje się historią najnowszą i dydaktyką historii. Od lat jest rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie podręczników i programów nauczania wiedzy o społeczeństwie. Autor wielu artykułów. Opublikował m.in. biografię Aleksander Prystor 1874–1941. Zarys biografii politycznej oraz monografię dziejów obozu piłsudczyków po wybuchu II wojny światowej pt. Piłsudczycy bez lidera. Opracował dwie wielotomowe publikacje źródłowe: Dzienniki czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939–1947 oraz Politykę rządu polskiego na uchodźstwie w latach 1939–1942 pióra Stanisława Strońskiego.

Wstęp wolny!

do góry