Nawigacja

Aktualności

Ponad półtora tysiąca skazanych na Śląsku poznało historię „Żołnierzy Wyklętych”

Ponad 1,6 tys. osadzonych przebywających w śląskich więzieniach obejrzało wystawę „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna Inka 1928–1946“. W siódmym roku współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach z katowickim oddziałem IPN w ramach projektu edukacyjnego „Dziedzictwo Pokoleń” osadzeni poznawali losy bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956.

Już po raz siódmy śląska Służba Więzienna realizowała program edukacyjny we współpracy z katowickim oddziałem IPN. Od października do stycznia we wszystkich jednostkach penitencjarnych okręgu katowickiego funkcjonariusze realizowali program edukacyjny dla skazanych, dotyczący polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956. W ramach programu osadzeni mogli obejrzeć wystawę tematyczną oraz filmy edukacyjne. Były również wykłady i pogadanki o tematyce historycznej. Zajęcia prowadzili specjalnie przeszkoleni wychowawcy – koordynatorzy projektu w jednostkach. Wcześniej brali udział w seminarium edukacyjnym prowadzonym przez historyków z IPN.

Nie tylko edukacja

Dziś, z perspektywy blisko siedmioletniej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w realizacji programu Dziedzictwo Pokoleń, można uznać, że ta forma oddziaływań resocjalizacyjnych przynosi wymierne efekty. Skazani podkreślają, że sami zaczynają sięgać po materiały historyczne, są bardziej ciekawi i otwarci na najbliższe otoczenie, mają poczucie większej tożsamości z regionem, w którym żyją. Podejmują  refleksje nad własnym życiem i wyborami, których dokonali. Projekty edukacyjne to także ważny obszar budowania relacji z osadzonymi. To nie tylko nauka, ale również możliwość pobudzenia emocji i uczenia umiejętnego radzenia sobie z nimi. Z czasem przychodzi także czas na głębszą refleksję.

Dziedzictwo Pokoleń po raz ósmy

W kwietniu 2018 r. ruszy kolejna, ósma już edycja programu. W roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości skazani poznają sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zwiedzą wystawę „Naczelnik Państwa i Marszałek Polski Józef Piłsudski (1867–1935).

Dotychczas Służba Więzienna zrealizowała siedem programów edukacyjnych w ramach projektu Dziedzictwo Pokoleń:

  • „Klisze Pamięci – Grudzień 81” (2011)
  • „Głosy wywiezionych”. Deportacje mieszkańców Górnego Śląska do ZSRS w 1945 r. (2012)
  • „Generał Władysław Sikorski – wojskowy i polityk” (2013)
  • „Symbole Naszej Historii” (2015)
  • „Życzeniem moim było pracować dla niego…” ks. Jan Macha (2015)
  • „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”. (2016)
  • „Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956.– z wystawą „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna Inka 1928-1946” (2017)

Podstawą współpracy Służby Więziennej z IPN jest porozumienie z 6 czerwca 2011 r. o współpracy w zakresie readaptacji społecznej więźniów i zapobiegania powrotowi skazanych do przestępstwa. Dokument podpisali Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach oraz Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

mjr Justyna Siedlecka
OISW Katowice

Fotorelacja:  Służba Więzienna, archiwum OISW Katowice

do góry