Nawigacja

Aktualności

Cykl audycji w Polskim Radiu Katowice „Z myślą o Niepodległej” – 1 kwietnia 2018 godz. 12.30

Kwietniowy program poświęcony był Janinie Omańkowskiej

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Polskie Radio Katowice zapraszają na cykl audycji nawiązujących do kalendarza ściennego na rok 2018, wydanego przez katowicki oddział IPN „Z myślą o Niepodległej”, w setną rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na kartach kalendarza przedstawiono postacie dwunastu działaczy, dążących do włączenia Górnego Śląska w granice odradzającej się Rzeczypospolitej. Kalendarz ma zatem wymiar symboliczny i jest hołdem złożonym wszystkim tym, dzięki którym to, co wydawało się dla wielu marzeniem nie do spełnienia, stało się faktem. Każda audycja opisuje konkretną postać „przypisaną” danemu miesiącowi i w tymże miesiącu będzie emitowana. Program opracowany we współpracy z historykami z IPN.

Pierwsza audycja została wyemitowana na antenie Polskiego Radia Katowice 14 stycznia 2018 r., o godz. 12.30, była poświęcona Ignacemu Nowakowi (1887–1966), lekarzowi, działaczowi narodowemu, uczestnikowi powstania wielkopolskiego. Pełnił on także funkcję szefa Wydziału Kulturalno-Oświatowego Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu i brał udział w II powstaniu śląskim. Podczas III powstania śląskiego był szefem sanitarnym grupy „Środek”.

Lutowa audycja była poświęcona Konstantemu Wolnemu, zostala wyemitowana 4 lutego 2018 r. po godz. 12.30. Konstanty Wolny (1877-1940) po I wojnie światowej był współzałożycielem Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Bytomiu i zastępcą podkomisarza. Ponadto pełnił także funkcję kierownika Wydziału Prawnego Polskiego Komisariatu Plebiscytowego oraz był współpracownikiem Wojciecha Korfantego. Po odzyskaniu niepodległości współtworzył Statut Organiczny Województwa Śląskiego i przeszedł do historii jako pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego.

Marcowa karta kalendarza to opowieść o Józefie Rymerze, pierwszym wojewodzie śląskim.  Audycję wyemitowano 4 marca 2018 r. po godz. 12.30. Józef Rymer (1882-1922) był członkiem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, z ramienia której reprezentował Polskę w sprawach Górnego Śląska na konferencji pokojowej w Paryżu.  Współorganizował  Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej w Bytomiu. Podczas III powstania śląskiego wchodził w skład Komitetu Wykonawczego Naczelnej Władzy na Górnym Śląsku, następnie pełnił funkcję przewodniczącego Naczelnej Rady Ludowej na Górnym Śląsku.  Po odzyskaniu niepodległości przeszedł do historii jako pierwszy wojewoda śląski. W czerwcu 1922 r. witał polskie wojsko wkraczające na Górny Śląsk.

Kwietniowy program był poświęcony Janinie Omańkowskiej, został wyemitowany 1 kwietnia 2018 r. po godz. 12.30.  Janina Omańkowska (1859-1927) organizowała towarzystwa kobiece na Górnym Śląsku, była założycielką i długoletnią przewodniczącą Związku Towarzystw Polek. Prowadziła działania oświatowe dążąc do uświadomienia narodowego kobiet. W okresie plebiscytowym współorganizowała liczne wiece kobiece i była ich główną prelegentką. Wchodziła w skład Powiatowej Rady Ludowej w Bytomiu.  Była dziennikarką, publicystką, autorką licznych artykułów, związana m.in. z „Katolikiem“. Założycielka i redaktorka „Głosu Polek“. W czasie powstań śląskich organizowała pomoc dla powstańców śląskich i ich rodzin. Po odzyskaniu niepodległości była posłanką na Sejm Śląski I kadencji, przewodniczyła jego inauguracyjnym obradom.

Kolejne programy będą emitowane zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca.

Audycje do odsłuchania

 

do góry