Nawigacja

Aktualności

O polsko-sowieckiej granicy na Białorusi – Katowice, 18 października 2017

Spotkanie z dr. Iharem Melnikauem, autorem książki „Pod Mińskiem była granica".

18 października 2017 r., o godz. 17.00, w Przystanku Historia - Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika (ul. św. Jana 10, III piętro) odbyło się spotkanie z dr. Iharem Melnikauem. Pochodzący z Białorusi historyk zajmuje się m.in. kwestiami służby wojskowej Białorusinów w Wojsku Polskim, w tym w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. O tych zagadnieniach opowiadał w Katowicach w czerwcu b.r. Tym razem tematem spotkania była przedwojenna polsko-sowiecka granica na odcinku białoruskim. Niedawno ukazała się książka Melnikaua pod tytułem „Granica była pod Mińskiem“. Jak mówi jej autor: „Moim marzeniem było wydanie albumu, który oprócz pogłębionej wiedzy historycznej zawierałby także ilustracje”. W istocie, w książce opublikowane zostały unikalne zdjęcia i materiały archiwalne z kolekcji Mielnikaua oraz z archiwów polskich, rosyjskich i białoruskich. Publikacja zawiera obszerny opis historii polskiego Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) działającego w rejonie Mińsk–Zasław oraz poszczególnych strażnic i posterunków, a także informacje na temat służących tam żołnierzy. Autor obszernie opisał też walkę funkcjonariuszy KOP z sowiecką kontrabandą. Sporo uwagi poświęcił również działaniom sowieckiej straży granicznej, zwłaszcza we wrześniu 1939 r. Książka ukazała się w nakładzie zaledwie 100 egzemplarzy.

 

do góry