Nawigacja

Aktualności

III posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Dąbrówka, 30 września 2017

30 września  2017 r. w stołówce budynku Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej XVI w Dąbrówce, który znajduje się przy ul. Rezerwat Przyrody Hubertus odbyło się trzecie posiedzenie katowickiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W wyjazdowym spotkaniu udział wzięli:

  • dr Andrzej Drogoń- przewodniczący,
  • Barbara Adamczyk,
  • Ewa Bojanowska-Burak
  • Stanisław Brzeźniak,
  • Włodzimierz Czechowski,
  • Włodzimierz Kapczyński,
  • Janusz Kwapisz,
  • Krzyszof Laga,
  • Władysław Sanetra,
  • Antoni Wilgusiewicz

W obradach uczestniczył także na zaproszenie Komitetu Adam Kondracki z katowickiego pionu Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem dr. Andrzeja Drogonia, który przybliżył członkom Komitetu historię miejscowości, w którym odbywało się spotkanie. To właśnie tam  w nocy z 25 na 26 września 1946, funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa, w ramach operacji „Lawina”, wywieźli członków NSZ, zgrupowania dowodzonego przez Henryka Flamego „Bartka”. Na miejscu partyzanci zostali rozbrojeni i zamknięci w baraniarni, którą obrzucono w nocy granatami, podpalono i wysadzono w powietrze.  Ich szczątki,  do dziś mimo licznych prac poszukiwawczych nie zostały odnalezione.

Następnie głos zabrał Adam Kondracki z pionu Poszukiwań i Identyfikacji OIPN w Katowicach, który przybliżył metodykę pracy swojego pionu oraz pokrótce zrelacjonował wynik prac ekshumacyjnych, które prowadził we wrześniu na terenie cmentarza komunalnego w Katowicach-Panewnikach.

Po krótkiej dyskusji na temat w/w wystąpienia oraz omówienia spraw bieżących Komitetu członkowie zebrania udali się na uroczyste obchody rocznicowe tragedii, które odbyły się na polanie „Hubertus” w miejscu, w którym stał budynek kaźni. Znajduje się tam obecnie niewielki kompleks memorialny ku czci pomordowanych. Po uroczystej Mszy Świętej odbył się apel poległych.

IPN był reprezentowany przez prof. dr. hab. Krzysztofa Kawalca – dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu oraz przez pracowników Oddziału IPN w Katowicach wraz z Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Katowic. 

do góry