Nawigacja

Aktualności

VII Konferencja edukacyjna „Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce“ – Katowice, 4 września 2017

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Dziedzictwo pokoleń”, który realizuje Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach wraz z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach.

4 września 2017 r. w Przystanku „Historia”, Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach, odbyła się już siódma konferencja edukacyjna w ramach projektu „Dziedzictwo pokoleń”, który realizuje Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Katowicach i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy tego projektu z siedemnastu jednostek penitencjarnych w województwie śląskim. W tym roku tematem konferencji były zagadnienia związane z antykomunistycznym podziemiem niepodległościowym w Polsce. Adam Kondracki, reprezentujący pion poszukiwań i identyfikacji IPN w Katowicach, przedstawił zgromadzonym temat poszukiwań i identyfikacji uczestników antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, natomiast prokurator Dariusz Psiuk z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu IPN w Katowicach omówił dotychczasowe wyniki śledztwa w/s zabójstwa członków grupy NSZ dowodzonej przez H. Flamego ps. „Bartek”. Działalność i okoliczności likwidacji tej grupy omówił Ryszard Mozgol, naczelnik OBEN IPN w Katowicach. W związku z prezentacją w tym roku na terenie jednostek penitencjarnych wystawy poświęconej postaci Danuty Siedzikówny „Inki”, uczestnicy konferencji obejrzeli również fragmenty poświęconego jej filmu – „Są rzeczy ważniejsze niż śmierć” oraz wysłuchali prelekcji dr Kornelii Banaś (OBEN IPN Katowice) na temat materiałów edukacyjnych IPN i portali tematycznych poświęconych antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu oraz sposobów ich wykorzystania w procesie upowszechniania wiedzy historycznej wśród osadzonych. Konferencja edukacyjna była przygotowaniem do prezentacji wystawy w poszczególnych jednostkach penitencjarnych na terenie województwa śląskiego i organizacji okolicznościowych zajęć i spotkań na ten temat.

do góry