Nawigacja

Aktualności

Wizyta koordynatorów projektu "Byłem mieszkańcem miasta Stalina" w Katowicach, 30 sierpnia – 1 września 2017

W piątek 1 września 2017 r. zakończyła się trzydniowa wizyta koordynatorów i wolontariuszy międzynarodowego, unijnego projektu „I was citizen of Stalin town” / „Byłem mieszkańcem miasta Stalina” w Katowicach. W naszym mieście gościli przedstawiciele Albanii, Rumunii, Bułgarii i Węgier. W rumuńskim Braszowie projekt prowadzony jest przez Muzeum Historyczne Miasta Braszów oraz Instytut Badań Zbrodni Komunistycznych w Rumunii. W węgierskim Dunaújváros koordynatorem jest Uniwersytet w Dunaújváros oraz Komitet Pamięci Narodowej. W Warnie w Bułgarii przedsięwzięcie realizuje Regionalne Muzeum Historyczne w Warnie, a w Albanii, gdzie miastem Stalina była Kuçova – Narodowe Muzeum Historyczne w Albanii. Gospodarzami wizyty w Katowicach, które w latach 1953-1956 nosiły nazwę Stalinogród, w dniach 31 sierpnia – 1 września 2017 r., byli koordynatorzy przedsięwzięcia w Polsce, katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. K. Bochenek. W ciągu tych trzech dni intensywnie dyskutowaliśmy o historii naszych miast, omawialiśmy efekty projektu, snuliśmy plany na przyszłą współpracę. Koordynatorzy zgodnie stwierdzili, że prowadzone badania nad historią miast Stalina w krajach Europy Środkowo-Wschodniej należy kontynuować, a ich efektem powinna być wspólna publikacja.

W dniu 30 sierpnia 2017 r. w Przystanku Historia - Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach im. H. Sławika odbyła się prezentacja projektu połączona z debatą na temat Stalinogrodu w pamięci społecznej mieszkańców Katowic. Po spotkaniu koordynatorzy udali się na wycieczkę po Katowicach, w trakcie której mogli zobaczyć miejsca związane nie tylko ze Stalinogrodem i okresem stalinowskim (Pałac Młodzieży, Dom Związków Zawodowych, plac Wolności, więzienie na Mikołowskiej) ale również nowoczesną stronę miasta. 31 sierpnia grupa odwiedziła Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau, gdzie mogła zapoznać się z tragedią milionów ofiar nazistowskich Niemiec. Z kolei wieczorem udali się na spacer po Parku Śląskim – dawnym Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku, budowanym w czasach Stalinogrodu i bezsprzecznie będącym jednym z nielicznych jego śladów w przestrzeni. Ostatni dzień wizyty rozpoczęliśmy od odwiedzin w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, gdzie Antonii Gierlotka, uczestnik strajku w kopalni Wujek w grudniu 1981 r. opowiadał gościom o tych tragicznych wydarzeniach. Następnie odbyło się spotkanie z dyrektorem Centrum, Robertem Ciupą, który przedstawił zebranym plany rozbudowy muzeum. Na zakończenie wizyty koordynatorzy projektu zapalili znicze pod Pomnikiem ku czci górników kopalni „Wujek” poległych 16 grudnia 1981 roku. Kolejnym punktem programu było osiedle górnicze Nikiszowiec, które jako miejsce zamieszkania klasy robotniczej, przetrwało zakusy komunistycznej władzy, by burzyć wszelkie ślady burżuazyjnej przeszłości regionu (w odróżnieniu od sąsiedniego Giszowca). Następnie udaliśmy się do siedziby Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, gdzie nasi goście odwiedzili Oddzałowe Archiwum IPN, zapoznali się ze jego specyfiką oraz rodzajami przechowywanych tam archiwaliów. Zakończeniem wizyty w Katowicach była dyskusja koordynatorów nad efektami projektu oraz przyszłą współpracą między naszymi miastami.

Wizyta była jednym z elementów projektu „I was citizen of Stalin town” / „Byłem mieszkańcem miasta Stalina”. Podobne wydarzenia odbędą się w każdym zamiast biorących w nim udział.

do góry