Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej działalność NSZZ „Solidarność” w Tychach, 8 września 2017

8 września 2017 r. w Tychach, przy placu Konstytucji 3 Maja, odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej działalność NSZZ „Solidarność” w Tychach.

Uroczystość poświęcenia poprzedziła Msza Święta, odprawiona w kościele pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela (ul. Kopernika 5). Tablica została umieszczona na ścianie budynku przy ulicy Kopernika 3, w którym mieściła się siedziba tyskiej Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność“, zrzeszającej  przedstawicieli ponad sześćdziesięciu zakładów pracy z terenu Tychów oraz Śląska. Działalność MKZ w Tychach przerwało wprowadzenie stanu wojennego i brutalne wtargnięcie oddziału ZOMO 12 grudnia 1981 r.Po odsłonięciu tablicy uczestnicy uroczystości udali się do auli Zespołu Szkół nr 4 w Tychach (al. Bielska 100), wysłuchali m.in. prelekcji dr. Jarosława Nei (IPN Katowice) pt.: „Tyski Sierpień – powstanie NSZZ »Solidarność«“. Wydarzenie odbywało się pod patronatem Oddziału Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach. W ueroczystości wziął udział dr Andrzej Sznajder, dyrektor katowckiego oddziału IPN.

Międzyzakładowa Komisja Założycielska NSZZ „Solidarność“ w Tychach  powstała w październiku 1980 r. jako struktura koordynujaca działanie komisji założycielskich "Solidarności" z terenu Tychów i okolic.  Latem 1981 r. przynależało do niej 61 struktur zakładowych związku. MKZ Tychy była jedną z pięciu ponadzakładowych struktur, które po strajkach sierpniowo-wrześniowych 1980 r. powstały na terenie ówczesnego województwa katowickiego. Na czele MKZ Tychy stał Leszek Waliszewski, który w lipcu 1981 r. podczas I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" województwa katowickiego został wybrany na stanowisko przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego "Solidarności". Po powstaniu regionu Ślasko-Dąbrowskiego Związku MKZ Tychy zakończyła działalność. W jej miejsce powstała Miejska Komisja Koordynacyjna NSZZ 'Solidarność". Działalność tyskich struktur „Solidarności" przerwało wprowadzenie przez komunistyczne władze stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Siedziba MKZ/MKK została zajęta przez milicję i SB, część działaczy internowana lub po procesach sądowych umieszczona w więzieniach. Osoby pozostające na wolności kontynuowały jednak dalszą działalność związku w podziemiu. Tworzyły się struktury w zakładach pracy, powstała Miejska Komisja Koordynacyjna „Solidarności".

do góry