Nawigacja

Aktualności

Podsumowanie projektu „Pamiętamy, dziękujemy za solidarność z »Solidarnością«” – Katowice, 21 sierpnia 2017

21 sierpnia 2017 r., o godz. 17.00,  w Katowicach, przy ul. Mikołowskiej 32, na terenie parafii św. Apostołów Piotra i Pawła odbyło się podsumowanie projektu „Pamiętamy, dziękujemy za solidarność z »Solidarnością«”. W czasie uroczystości nastąpiło odłonięcie  pamiątkowej tablicy poświęconej działalności Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym, umieszczonej na budynku probostwa parafii.  Tablicę odsłonili zaangażowani w prace Komitetu ks. Paweł Pyrchała z obecnej diecezji gliwickiej (wtedy opolskiej) i prof. Grzegorz Opala ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Dominik Kolorz, przewodniczący NSZZ „Solidarność“ Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i  dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Projekt został zainicjowany pięć lat temu przez Porozumienie Katowickie 1980 – Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci. Pomysłodawcy akcji starali się dotrzeć do osób, które organizowały wsparcie zagraniczne, dystrybuowały dary przychodzące ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii oraz były beneficjentami tej pomocy. – Skala wsparcia, jaką w okresie stanu wojennego polskie społeczeństwo otrzymało z zagranicy była ogromna. Pomoc materialna trafiała do rodzin działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy zostali internowani, skazani na kary więzienia i zwolnieni z pracy – mówi Andrzej Rozpłochowski, inicjator projektu. Podkreśla, że w transportach z żywnością przemycano papier, farby drukarskie i powielacze, które przekazywano podziemnym strukturom Solidarności.
W organizowanie pomocy na Zachodzie angażowali się emigranci z Polski i osoby o polskim pochodzeniu. Ogromną rolę odegrał także Kościół katolicki. W Katowicach działał Biskupi Komitet Pomocy i Uwięzionym i Internowanym, który organizował rozdział darów przychodzących z zagranicy oraz pomoc medyczną i prawną dla represjonowanych działaczy opozycji antykomunistycznej.

W programie:

  • Uroczysta msza św. celebrowana przez Metropolitę Katowickiego ks. arcybiskupa Wiktora Skworca w intencji ofiarodawców i organizatorów pomocy dla regionu śląsko-dąbrowskiego w latach stanu wojennego i po jego zakończeniu (kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach).
  • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej działalności Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym (budynek probostwa parafii św. Apostołów Piotra i Pawła).
  • Wernisaż wystawy „Solidarni z Solidarnością. Wsparcie dla Solidarności śląsko-dąbrowskiej w latach 1981-1989” oraz prezentacja publikacji towarzyszącej wystawie autorstwa Jana Jurkiewicza (Dom Parafialny).
  • Premiera filmu dokumentalnego „Solidarni z Solidarnością” w reżyserii Adama Turuli. (Dom Parafialny)
  • Spotkanie połączone z refleksjami uczestników wydarzeń sprzed lat oraz realizatorów projektu „Pamiętamy, dziękujemy…” (Dom Parafialny)

Pomysłodawca i organizator projektu : Porozumienie Katowickie 1980 –Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci.

Partnerzy:

Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach

Rzymsko-katolicka parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

 

 

do góry