Nawigacja

Aktualności

Spotkanie religijno-patriotyczne w Ciścu, 29 lipca 2017

Przedstawiciele pionów: poszukiwań i identyfikacji oraz upamiętniania walk i męczeństwa katowickiego IPN wzięli udział w uroczystości ku czci Matki Boskiej Anielskiej i św. Andrzeja Boboli, która odbyła się 29 lipca 2017 r. w Ciścu oraz na Baraniej Cisieckiej.

Impreza rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod symbolicznym grobem zamordowanych w lochach gestapo i NKWD oraz 17 żołnierzy Oddziału NSZ im. „Szarego” ppor. ˜„Sztubaka”. Mogiła znajduje się przed kościołem pw. Maksymiliana Kolbego w Ciścu.

Następnie uczestnicy udali się na Baranią Cisiecką do kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej i Św. Andrzeja Boboli. Jest to miejsce historycznie związane z Żołnierzami Wyklętymi. Została wybudowana w miejscu, w którym często spotykali się partyzanci poakowskiego podziemia, aby się  pomodlić. Na tego pamiątkę rokrocznie w czasie odpustu wspominani są Żołnierze Wyklęci. Oprócz okolicznych mieszkańców zjeżdżają się tu rodziny pomordowanych, władze gminne i powiatowe oraz przedstawiciele Okręgów Podbeskidzie i Śląsk Cieszyński Związku Żołnierzy NSZ.

Tegoroczną Mszę Świętą w kaplicy odprawił Jego Ekscelencja ks. bp Tadeusz Rakoczy. W spotkaniu na Baraniej Cisieckiej wzięli udział m.in. Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata oraz p. Alicja Flame, córka Henryka Flamego „Bartka”.

do góry