Nawigacja

Aktualności

Pracownik Oddziału IPN w Katowicach Adam Dziuba doktorem habilitowanym nauk humanistycznych – Warszawa, 26 czerwca 2017

Rada Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 26 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Adamowi Dziubie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

  • Adam Dziuba doktorem habilitowanym nauk humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
    Adam Dziuba doktorem habilitowanym nauk humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Adam Dziuba ur. 21 listopada 1964 r., absolwent historii Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Autor monografii: „Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945–1947” (Kraków 2005), „Na frontach walki ze szpiegami, rewizjonistami i »reakcyjnym klerem«”. „Tyska jednostka aparatu bezpieczeństwa w latach 1954–1975” (Tychy 2008) i „Totalitaryzacja. Polska Partia Robotnicza na scenie politycznej województwa śląskiego (1945–1948)” (Katowice – Kraków 2016), współredaktor czterech tomów zbiorowych i pokonferencyjnych. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz popularnonaukowych poświęconych najnowszym dziejom Polski. Zainteresowania badawcze koncentrują się na politycznych aspektach funkcjonowania systemu komunistycznego ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskiej Partii Robotniczej/Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na lokalnej scenie politycznej województwa śląskiego/katowickiego.

 

do góry